OPIEKUN ŚWIADKA

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

opiekun-swiadka

Jeśli świadek wymaga opieki i z tego powodu nie może stawić się do sądu bez osoby towarzyszącej, to ta osoba może żądać zwrotu wszystkich swoich wydatków związanych z podróżą do sądu oraz równowartości utraconego zarobku, na takich samych zasadach i w tej samej wysokości, jak świadek.

Zatem koszty będą podwójne. Jeśli świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu, to opiekunowi także.

Tak samo diety, koszty przejazdu i odszkodowanie za utracony zarobek.

Kwoty te tymczasowo wypłaca opiekunowi sąd, ale ostatecznie poniesie je ten, kto sprawę przegra.

Zwrot kosztów przysługuje opiekunowi pod warunkiem złożenia przez niego wniosku, w którym wykaże on poniesienie wydatków na koszty przejazdu oraz utratę zarobku.

Tytułem kosztów utrzymania (wyżywienie) przysługuje dieta na zasadach określonych w przepisach o wysokości diet pracowniczych.

Koszty noclegu, jeśli był konieczny, przysługuje w wysokości kwoty faktycznie poniesionej, choć w praktyce są najczęściej uznawane wydatki do 200zł za jeden nocleg.

Jeśli nie można udokumentować kosztów noclegu, to przysługuje ryczałt w wysokości półtorej diety pracowniczej, to jest 45zł (stan na rok 2016).

Dodaj komentarz