KOSZTY ŚWIADKÓW

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

Wezwani na rozprawę świadkowe otrzymują zwrot wydatków, jeśli złożą wniosek o zwrot. 

koszty-swiadkow

Najważniejsza różnica pomiędzy Twoimi kosztami a kosztami świadków jest taka, że Ty otrzymasz zwrot wydatków od przeciwnika dopiero po zakończeniu sprawy i to o ile sprawę wygrasz, a świadek – od razu.

Zwrot wydatków wypłaca świadkowi sąd, który świadka wezwał, a potem te wypłacone kwoty będą wliczone do sumy kosztów procesu w końcowym rozstrzygnięciu o kosztach postępowania.

Zatem ostatecznie koszty te poniesie ten, kto sprawę przegra.

Sąd natomiast, a mówiąc precyzyjnie – Skarb Państwa, tylko tymczasowo wypłaca świadkom kwoty zwrotu wydatków ze środków własnych lub z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Ciebie lub przeciwnika, w zależności od tego, kto zgłosił wniosek o przesłuchanie świadków.

Może być sytuacja, że sąd zażąda zaliczki na wydatki od obydwu stron po połowie.

Świadkowie mogą żądać zwrotu wydatków dotyczących:

  • kosztów dojazdu do sądu tam i z powrotem. Chodzi nie tylko o wydatki na bilet kolejowy czy autobusowy do innego miasta, ale także o zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem;
  • kosztów dojazdu do sądu tam i z powrotem w obrębie tego samego miasta. Chodzi o wydatki za bilety komunikacji miejskiej. Jeśli masz bilet miesięczny na nieograniczoną liczbę przejazdów, to na zwrot kosztów nie możesz liczyć;
  • kosztów utrzymania w wysokości diet pracowniczych, o ile jest to uzasadnione czasem trwania czynności sądu – na zasadach określonych w przepisach o wysokości diet pracowniczych;
  • kosztów ewentualnych, koniecznych noclegów – w praktyce do maksymalnej wysokości 200zł za jeden nocleg albo ryczałt w wysokości półtorej diety pracowniczej, to jest 45zł (stan na rok 2016);
  • równowartość utraconego zarobku do maksymalnej wysokości 81,26zł (stan na rok 2016).

Im więcej świadków, tym wyższe koszty procesu, i to bez względu na to, kto wnioskował o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka, Ty czy Twój przeciwnik.

Jedno przemyślenie nt. „KOSZTY ŚWIADKÓW

  1. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and suspgirinrly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

Dodaj komentarz