ILE KOSZTUJE SPRAWA SĄDOWA?

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

Ile kosztuje sprawa

Koszty prowadzenia sprawy sądowej są, ogólnie rzecz biorąc, kosztem podatkowym w działalności gospodarczej i możesz je na bieżąco zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na to, czy ostatecznie sprawę wygrasz, czy przegrasz.

Stawiaj się do sądu na wyznaczone terminy rozpraw sądowych!

Bardzo często już na pierwszej rozprawie sędziowie wydają postanowienia dowodowe i zarządzenia, które nie zawsze są doręczane nieobecnym stronom procesu. Ich treść jest zanotowana w protokole rozprawy, i jeśli nie ma Cię na rozprawie, to ryzykujesz, że nie będziesz wiedział jaka jest treść wydanego postanowienia.

I wtedy będziesz musiał bądź to pojechać do sądu po to, aby zapoznać się z protokołem rozprawy, bądź to będziesz musiał zamówić korespondencyjnie odpis protokołu. Będzie to trwało jakiś czas.

Koszty dojazdu do sądu w celu zapoznania się z aktami sprawy nie zostaną uwzględnione przez sąd w końcowym rozstrzygnięciu o kosztach procesu.

Jeśli jednak stawisz się na rozprawę, to koszty przejazdu w obydwie strony będą zaliczać się do kosztów procesu albowiem koszt Twojego stawiennictwa zalicza się do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez Ciebie osobiście i dlatego będzie uwzględniony w końcowym rozstrzygnięciu o kosztach.

Musisz tylko udowodnić poniesienie wydatków. Wydatki na opłaty parkingowe nie są przez sądy uwzględniane.

Pamiętaj o konieczności zarchiwizowania biletów kolejowych czy autobusowych, abyś później, pod koniec sprawy, mógł je załączyć do wniosku o przyznanie Ci zwrotu kosztów od przeciwnika.

 

Dodaj komentarz