NATYCHMIASTOWE WYCOFANIE SIĘ Z UMOWY

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

W każdej umowie możesz zagwarantować sobie możliwość natychmiastowego wycofania się z umowy.  

Odstąpienie blog

I to zarówno w umowie zawartej na czas określony – terminowej,  jak i w umowie bezterminowej, nawet z długim okresem wypowiedzenia.

Jeszcze podczas negocjacji z kontrahentem o tym, jak ma wyglądać wasza współpraca biznesowa, nalegaj aby kontrahent zgodził się na odstępne.

Odstępne to zapłata umówionej kwoty którą płacisz dopiero wtedy, gdy korzystasz z prawa odstąpienia.

 

I. WARUNKI ODSTĄPIENIA UMOWNEGO.

Są dwa warunki o których musisz bezwzględnie pamiętać w negocjacjach.

1. Pierwszy to taki, że musisz ustalić termin, w ciągu którego będziesz mógł skorzystać z możliwości odstąpienia. Nie ma tu żadnych ograniczeń.

Możesz przekonywać kontrahenta, że potrzebujesz na przykład miesiąc albo trzy czy nawet więcej, od daty zawarcia umowy, na dokonanie oceny ekonomicznej wzajemnej współpracy. I będzie to prawdą bo zazwyczaj tak jest, że początkowo kontrahenci przyglądają się sobie, aby dopiero po jakimś okresie współpracy ocenić czy rzeczywiście współpraca jest dla nich opłacalna.

2. Drugi warunek to konieczność zapłaty kwoty odstępnego jednocześnie razem z Twoim oświadczeniem o odstąpieniu.

To znaczy, że gdy uznasz że trzeba się z umowy wycofać, to musisz złożyć oświadczenie o odstąpieniu i jednocześnie wykonać przelew kwoty odstępnego. Takie zabezpieczenie się przed nieopłacalną współpracą kosztuje Cię tylko trochę zachodu podczas negocjacji.

Nawet jeśli kontrahent zażąda wygórowanej w Twoim odczuciu kwoty odstępnego, to lepiej zgódź się, albowiem nie musisz przecież z takiej możliwości korzystać. Jest to Twoje zabezpieczenie dodatkowe. Skorzystasz wtedy, gdy później, w wyniku Twoich kalkulacji okaże się, że lepiej i taniej będzie zapłacić odstępne niż kontynuować nieopłacalną współpracę.

 

II. WARUNKI ODSTĄPIENIA USTAWOWEGO.

Jeśli nie umówiłeś się o odstąpienie umowne za zapłatą odstępnego, to masz jeszcze możliwość odstąpienia ustawowego.

Nie myl tego z prawem konsumentów do odstąpienia od umowy. Jest kilka uregulowanych w kodeksie cywilnym sytuacji, uprawniających Cię do odstąpienia od umowy, lecz za każdym razem będzie to wymagało głębszej analizy i z tego względu radziłbym Ci skonsultować się z profesjonalistą – radcą prawnym specjalizującym się w umowach, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych działającej w Twoim mieście.

 

III. PRAKTYCZNE MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA USTAWOWEGO.

Zauważ, że odstąpienie ustawowe nie daje Ci poczucia bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy dojdziesz do wniosku, że współpraca z kontrahentem zaczyna być dla Ciebie niewygodna.

Sytuacje uprawniające Cię do odstąpienia ustawowego możesz zastosować z reguły tylko wtedy, gdy to po stronie kontrahenta, a nie Twojej, zajdą przyczyny umożliwiające Ci odstąpienie. Najczęściej będzie to wymagało konsultacji z radcą prawnym, ponieważ jest to dość trudny temat.

Zatem odstąpienie od umowy z przyczyn, nazwijmy to ogólnie „ekonomicznych”, gdy współpraca zaczyna być dla Ciebie nieopłacalna, jest możliwe najczęściej wyłącznie przy zastosowaniu konstrukcji odstąpienia umownego, za zapłatą odstępnego.

Dodaj komentarz