TŁUMACZE PRZYSIĘGLI I MIGOWI

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

Odrębną kategorię biegłych stanowią tłumacze.
Właściwie to nie są oni biegłymi sądowymi, ale stosuje się do nich przepisy o biegłych.

tłumacz przysięgły3

W sądowej procedurze cywilnej jest mowa o dwóch rodzajach tłumaczy – o tłumaczach przysięgłych i po prostu o tłumaczach, czyli nie przysięgłych.

Tłumacz przysięgły dokonuje oficjalnego przekładu dokumentu obcojęzycznego.

Nawet gdy strony i sędzia doskonale znają język obcy, w którym jest sporządzony dokument, to gdy dokument jest dowodem w sprawie, należy dokonać jego oficjalnego tłumaczenia.

Wynika to z konieczności rozdzielenia funkcji sędziego od funkcji tłumacza w sprawie.
Musi istnieć obiektywny, niezależny od umiejętności językowych sądu i stron, punkt odniesienia, pozwalający na rzeczową, bezstronną interpretację tekstu.

Inni tłumacze natomiast, czyli tłumacze nie będący tłumaczami przysięgłymi, mogą dokonywać przekładu „na żywo”, gdy jest przesłuchiwany świadek nie znający dostatecznie języka polskiego.
W takiej sytuacji sąd wezwie tłumacza nawet wtedy, gdy sędzia i strony doskonale znają język, którym posługuje się świadek.

Takim tłumaczem może być też pracownik sądu, ławnik, czy inna osoba znająca dostatecznie potrzebny język obcy.

W praktyce sądowej takim tłumaczem „na żywo” zazwyczaj jest tłumacz przysięgły, choć przepisy nie nakładają wymogu korzystania z tego rodzaju wykwalifikowanych tłumaczy.
Wynika to po prostu z większego zaufania do osoby posiadającej uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, aniżeli do osoby, która takiego uprawnienia nie posiada. Chodzi o zaufanie do kwalifikacji.

Kolejną kategorią tłumaczy są tłumacze języka migowego.

TŁUMACZ MIGOWY

Mogą oni być biegłymi sądowymi, wpisanymi na listę biegłych sądu okręgowego, ale mogą też nie być biegłymi i wykonywać czynności tłumaczy języka migowego, do których tylko stosuje się przepisy o biegłych.

To zależy, czy w sprawie chodzi o tłumaczenie, czy o opinię dotyczącą wiadomości eksperckich w sprawie – na przykład – o odszkodowanie z powodu błędnego tłumaczenia z języka migowego. Wtedy mamy do czynienia z biegłym sądowym, specjalistą języka migowego, a nie z tłumaczem tego języka.

Choć ta sama osoba może w jednej sprawie pełnić rolę biegłego, jeśli jest wpisana na listę biegłych, a w jakiejś innej – tłumacza.

Dodaj komentarz