OPINIA INSTYTUTU NAUKOWEGO

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

Oprócz opinii biegłych, czyli opinii wydanych przez osoby fizyczne, sąd może zażądać opinii od instytutu naukowego lub instytutu naukowo-badawczego.

Instytut naukowy To sąd decyduje o tym, czy opinię ma sporządzić biegły – osoba fizyczna, czy może taki właśnie instytut.

Opinii instytutu naukowego czy naukowo-badawczego zasięga się wtedy, gdy problem który ma być oceniony przez sąd, jest szczególnie złożony i z tego względu wymaga wyjaśnienia przez zespół specjalistów o szczególnie wysokim stopniu przygotowania praktycznego lub teoretycznego i gdy jest konieczne wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych, przeprowadzenie testów w laboratoriach, czy wykonanie skomplikowanych badań.

Takie opinie powinny być sporządzone przez nie mniej niż dwóch pracowników instytutu i zawsze są pisemne. Może być sytuacja, że będziesz potrzebował opinii kilku biegłych, każdy z różnej specjalności. Możesz wtedy wskazać we wniosku dowodowym kolejność sporządzenia opinii, albowiem może być tak, że jakiś biegły nie będzie mógł przystąpić do swoich czynności, zanim inny biegły uprzednio nie wypowie się.

RODZAJE OPINII

Są dwa rodzaje opinii biegłych – opinia główna i uzupełniająca.

Opinia uzupełniająca jest opinią dodatkową wobec opinii głównej i biegły sporządza ją na polecenie sądu wtedy, gdy opinia główna okaże się niewystarczająca. Ty również możesz wnioskować o opinię uzupełniającą, jeśli w Twojej ocenie biegły pominął jakieś zagadnienie. Jednak ostatecznie to sąd zdecyduje, czy istotnie potrzebna jest opinia uzupełniająca.

Niekiedy sąd dopuszcza dowód z opinii kolejnego biegłego. Dzieje się tak wtedy, gdy sąd dojdzie do wniosku, że dotychczasowe opinie biegłych są rozbieżne.

Jednak sąd nie ma takiego obowiązku, to tylko uprawnienie. Dotychczasowi biegli mogą bowiem usunąć rozbieżności, sporządzając opinie uzupełniające i dopiero, gdy nie da się rozbieżności usunąć, to możesz wnioskować o powołanie kolejnego biegłego. Ostateczną decyzję czy powołać kolejnego biegłego czy nie, podejmie sąd, ale często to od Twojej argumentacji zależeć będzie, czy sąd powoła kolejnego biegłego, czy nie. Samo Twoje niezadowolenie z treści opinii nie jest podstawą do powołania kolejnego biegłego.

Niekorzystnie Może być przecież tak, że biegły wyda opinię dla Ciebie niekorzystną, albowiem zawsze jest ryzyko, że wynik dowodu z opinii biegłego nie będzie po Twojej myśli.

Dodaj komentarz