DLA KOGO BIEGŁY SĄDOWY?

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK woman-40987_1280 Jeśli w Twojej sprawie sądowej, którą właśnie prowadzisz, są potrzebne wiadomości specjalne, czyli takie, które wymagają posiadania wiedzy specjalistycznej, to możesz złożyć sądowi wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

Są one częste w sprawach o zwrot nakładów na nieruchomość, odszkodowanie z tytułu uszkodzeń pojazdów wskutek wypadków, uszkodzeń transportowanych ładunków. Biegły jest potrzebny zawsze wtedy, kiedy potrzebna jest wiedza specjalistyczna, wykraczająca poza zakres wiedzy ogólnej, nawet pogłębionej.

Chodzi o osoby specjalizujące się w wąskich dziedzinach przemysłu, budownictwa, transportu, kultury, sztuki, chemii, informatyki, komunikacji, medycyny, farmacji, pedagogiki, rzemiosła, fizyki, antropologii, archeologii, techniki, marketingu etc.

Często wynik dowodu z opinii biegłego może przesądzić o Twojej wygranej czy przegranej, czy o wysokości odszkodowania. Ale skąd masz wiedzieć jakiego konkretnie biegłego potrzebujesz? Jakiej specjalności i jak ta specjalność się nazywa?

Sądy okręgowe w całej Polsce prowadzą listy biegłych sądowych, które możesz przeglądać na stronach internetowych tych sądów. Poniżej strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej – Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. lista biegłych.001 Na liście znajdziesz około sto głównych grup biegłych sądowych, a w każdej grupie jest po kilka, a nawet kilkanaście specjalności. Znajdziesz tam biegłych rewidentów, biegłych ustalających przyczyny pożarów, biegłych do spraw fonografii i wideogramów, biegłych zajmujących się urbanistyką, wynalazczością, własnością przemysłową i intelektualną, księgowością, biegłych do spraw czynszów, logopedii, informatyki śledczej, kosztorysowania, melioracji, palet EUR, broni, radiolokacji, poligrafii – mógłbym tak wyliczać sam nie wiem jak długo!

Do każdej sprawy dotyczącej biznesu o nawet bardzo wąskiej specjalności, możesz znaleźć odpowiedniego biegłego. Licz się z tym, że będziesz musiał wpłacić sądowi zaliczkę na koszty biegłego, jeśli to Ty zgłaszasz taki dowód.

Wysokość zaliczki każdorazowo ustala sąd, ale jeśli sprawę wygrasz, to sąd zasądzi Ci od przeciwnika zwrot kwoty zaliczki w końcowym rozstrzygnięciu o kosztach postępowania. Więcej opowiem Ci już wkrótce w następnym artykule.