ZNIEWAGA CZY WOLNOŚĆ?

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK 

zniewaga1

Bez względu na to czy chodzi o wydział cywilny, karny, pracy, rodzinny czy gospodarczy, w razie naruszenia powagi sądu lub ubliżenie sądowi, możesz być ukarany karą porządkową pozbawienia wolności na okres do czternastu dni.

Są cztery przypadki uprawniające sąd do zastosowania kary pozbawienia wolności :

  • naruszenie powagi sądu;
  • naruszenie spokoju sądu;
  • naruszenie porządku czynności sądowych;
  • ubliżenie sądowi.

Naruszenie powagi sądu, czyli zniewaga, najczęściej ma miejsce wtedy, gdy świadek lub strona stawia się na rozprawę w stanie nietrzeźwości.

Znieważenie sądu może być wyrażone słowem, gestem, czy w każdy inny sposób.

Stawienie się na rozprawę w stanie znacznej nietrzeźwości Sąd Apelacyjny w Katowicach ocenił jako zniewagę sądu – orzeczenie w sprawie II AKz 701/11 z 26.10.2011r.

Z ubliżeniem sądowi mamy do czynienia na przykład w sytuacji, gdy sędziemu strona zarzuca bezpodstawnie, że w innej sprawie sędzia okazał wobec strony stosunek emocjonalny o bardzo mocnym nasileniu negatywnym, wyraził się na jego temat w sposób nieprawdziwy, gołosłownie oskarża członka składu orzekającego o brak bezstronności a także o popełnienie przestępstwa na jego szkodę.

Tego typu zarzuty obrażają sąd, bowiem podważają jego kompetencje do sprawiedliwego rozstrzygania sporów i deprecjonują wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie II SAB/Kr 34/07 z 31.03.2008r.